ΟΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
THE SALUTATIONS OF THE MOST HOLY MOTHER OF GOD 2016

18 Παρασκευή-Fri / Μαρτίου March

Α’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – 1ST SALUTATIONS . 12.00-1.30μμ pm

25 Παρασκευή-Fri / Μαρτίου March

Ο Ευαγγελισμος της υπεραγίας Θεοτόκου. The Annunciation of the Mother of God.

Όρθρος και Θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου μετά Δοξολογίας.

Matins, Divine Liturgy of John Chrysotomos & Doxology. 9.00πμ am-12.00μμ pm

B’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – 2ND SALUTATIONS. 12.00-1.00μμ pm

1 Παρασκευή-Fri / Απριλίου / April

Γ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – 3RD SALUTATIONS. 12.00-1.00μμ pm

4 Παρασκευή-Fri Απριλίου / April

Δ’ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ – 4TH SALUTATIONS. 12.00-1.00μμ pm

15 Παρασκευή-Fri Απριλίου / April

Ο ΑΚΑΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ – THE AKATHIST HYMN. 6.30.00-8.00μμ pm