55 ΧΡΟΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

1966 – 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Προεξάρχοντος καὶ Ἱερουργοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κλαυδιουπόλεως κ. Ἰακώβου

55 Year Anniversary of our Parish with Bishop Iakovos of Claudioupolis