Το “Πάσχα του Καλοκαιριού” στην Κοινότητα των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου του Τιμίου Προδρόμου, Islington, Β. Λονδίνου

Ό­λος ο Ορ­θό­δο­ξος Χρι­στια­νι­κός κό­σμος ε­όρ­τα­σε με ιε­ρό δέ­ος και κατά­νυ­ξη την Ε­ορ­τή της Κοι­μή­σε­ως της Υ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου. Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και με την συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάσθηκε και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου εις στην Κοινότητα των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και Ιωάννου του Τιμίου Προδρόμου, Islington, Β. Λονδίνου.

 

 

 

 

 

 

Απ΄ ά­κρου εις ά­κρον της ενορίας μας, ε­τί­μη­σε την Θε­ο­μή­το­ρα και ο Λα­ός μας έ­σπευσε για μια α­κό­μα φο­ρά να την ευ­χα­ρι­στή­σει για την θαυ­μα­στή βο­ή­θεια και προστα­σί­α Της και να την πα­ρα­κα­λέ­ση, ώ­στε να συ­νε­χί­σει να πρε­σβεύ­ει προς Κύ­ριον υ­πέρ η­μών.

Την παραμονή το απόγευμα 14ης Αυγούστου, τελέσθηκε ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός μετ΄ Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος, προεξάρχοντος του Αρχιμανδρίτη πατρός Θεοφάνη Πέτρου και με την συμμετοχή του Οικονόμου πατρός Θωμά Αρτέμη.

Μετά το πέρας της ακολουθίας του εσπερινού, τελέσθηκε η ακολουθία των εγκωμίων της Κοιμήσεως της Παναγίας μας ενώπιον του επιταφίου Της και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε και η περιφορά του Επιταφίου εις το γύρο έξω χώρο του ναού με την συνοδεία κλήρου και λαού.

Ανήμερα της εορτής τελέσθηκε Όρθρος και Θεία Λειτουργία και Θείο Κήρυγμα.

image

Στην ομιλία του  ο Αρχιμανδρίτης π. Θεοφάνης μεταξύ άλλων είπε: Κανένα πρόσωπο δεν τιμήθηκε επάνω στη γη όσο η Πανύμνητος Μητέρα του Εμμανουήλ  η Θεοτόκος Μαρία.

Πριν ακόμα γεννηθή προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, ως νεφέλη ολόφωτος ως βάτος φλεγομένη και μη καικαμένη, ως κλίμαξ (σκάλα) που ενώνει τον ουρανό με τη γη, ως στάμενος του μάννα, ράβδος βλαστήσασα…

Όταν εγεννήθη από τους αγίους γονείς της, εχάρη ο Ουρανός και η γη, διότι ήλθε στον κόσμο τον καθαρότατον δοχείον της Χάριτος του Θεού, η Θεοδόχος κόρη, του Θεού το άγιον Σκήνωμα.

Με τον Ευαγγελισμό της και την Γέννηση του Σωτήρος του κόσμου, έγινε του ουρανού και της γης η Πλατυτέρα  και των απάντων η χαρά αφού στα σπλάχνα της εκυοφόρησε το προάναρχο Θεό ως άνθρωπο και στα Άχραντα χέρια της, τον κράτησε ως Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου.

Μετά την Κοίμησή της και την εις ουρανούς μετάστασή της πρεσβεύει αδιαλείπτως προς Κύριον υπέρ πάντων των ανθρώπων , οι οποίοι στο Πανάγιο πρόσωπό της, βλέπουν την στοργική μάνα, την προστάτιδα και ευργέτειδα, την επακούουσα γοργώς και δεομένη θερμώς υπέρ υγείας, σωτηρίας, εκπληρώσεως κάθε εσωτερικής και συμφώνως με το θέλημα του Θεού επιδημίας κάθε ανθρωπίνης ψυχής.