ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Οι εγγραφές για την Σχολική χρονιά 2010/2011 έχουνε είδη αρχίσει και οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα πρέπει να συμπληρώσουνε την δήλωση εγραφής με τα στοιχεία τους έγκυρα.

Τα μαθήματα άρχισαν το Σάββατο 18.09.2010 και διδάσκονται στο Grafton Primary School, Eburne Road, London N7 από τις 9.30 το πρωί μέχρι 12.30μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Διευθύντρια του Σχολείου κα. Σεργίδου, στον Πρόεδρο του Σχολείου κ. Κασάπη και στο γραφείο του Ναού.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:

Διευθύντρια: η κα. Θεονίτσα Σεργίδου. τηλ: 07930693890,

email: tsergides@orthodox-islington.org.uk

Πρόεδρος: ο κ. Χρυσόστομος Κασάπης. τηλ: 07920405565,

email:tkasapis@orthodox-islington.org.uk

Αριθμός Μαθητῶν: 35 – Αριθμός Διδασκάλων: 3

Ημέρα και Ὦραι Λειτουργίας: Ἔκαστον Σάββατον, 9.30 π.μ. -12.30 μ.μ.

Τα μαθήματα γίνονται εν αιθούσαις της Grafton Primary School, Eburne Road, Holloway, London N7.